مرکز جامع توانمندسازی مغز، اعصاب و روان بهجو: الناز ده آبادی
جستجو

الناز ده آبادی

الناز ده آبادی

روان شناس بالینی، روان سنج و نوروتراپیست

موقعیت: روان شناس بالینی و نوروتراپیست
تخصص ها: مشاوره کودک و نوجوان،مشاوره اعتیاد به روش ماتریکس،درمان نوروفیدبک ،tdcs همراه با بازتوانی شناختی،روان سنج