مرکز جامع توانمندسازی مغز، اعصاب و روان بهجو: دکتر مصطفی حیدری
جستجو

دکتر مصطفی حیدری

دکتر مصطفی حیدری

پست الکترونیک :

m.heidari327@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی روانشناسی بالینی , دانشگاه تهرا ن

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی , دانشگاه رودهن

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت

 

سوابق پژوهشی :

بررسی تحلیلی و روش شناختی پایا ن نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه

بررسی ارتباط بین نظریه ذهن و بینش در بیماران اسکیزوفرنیک دارای علایم مثبت و منفی ( مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان روانپزشکی رازی )                                                                                                 بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و منبع کنترل در کارکنان درمانی مرکز روانپزشکی رازی

رابطه شخصیت نوع Dو بیماریهای قلبی و عروقی

 

سوابق کاری :

روانشناس بالینی مرکز روانپزشکی رازی از سال 1367 تا کنون

مدیر فنی مرکز مشاوره رهیا ب

استاد مدعو دانشگاه علوم انتظامی از سال 1382

تدریس به دانشجویان رودهن ،واحد پزشکی دانشگاه آزاد و پیام نور در زمینه آزمونهای روانی وتشخیص و درمان.

 

دوره های آموزشی :

کارگا ه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی , دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال 1386

کارگا ه آموزشی کاربرد آمار در پژوهش , پایگاه تحقیقات بالینی مرکز روانپزشکی رازی

کارگاه آموزشی spss پیشرفته دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سال 1388

کارگاه آموزشی درمانهای غیر دارویی اعتیاد , مرکز روانپزشکی رازی

 

موقعیت: روانشناس و مشاور
تخصص ها: دکترای روان شناسی سلامت
درجه: دکترا
دفتر: تهران
روز کاری: چهار شنبه, شنبه