مرکز جامع توانمندسازی مغز، اعصاب و روان بهجو: دکتر پیمان حسنی ابهریان
جستجو

دکتر پیمان حسنی ابهریان

دکتر پیمان حسنی ابهریان

پیمان حسنی ابهریان، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی؛ پزشک درمانگر و پژوهشگر در حوزه علوم اعصاب شناختی بویژه اعتیاد، ولع مصرف و سایر جنبه های عصبی- شناختی سوء مصرف مواد

نشانی: تهران، خیابان باقرخان، بیمارستان امام خمینی، مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: Abharian1972@yahoo.com   Hasani_P@iricss.org

 • سوابق تحصیلی:

الف- مدارک تحصیلی:

 • فارغ التحصیل دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی با معدل 17.72 و درجه عالی از پژوهشکده علوم شناختی در بهمن ماه 1390 با رساله ای تحت عنوان: “بررسی جنبه های عصبی شناختی ولع مصرف ناشی از نشانه: با استفاده از fMRI، آزمون های روانشناختی خود گزارشگر و شناختی غیر خود گزارشگر در سوء مصرف کنندگان تدخینی کراک هرویین، پیش و پس از پرهیز یک ماهه”
 • فارغ التحصیل دکترای حرفه ای پزشکی با معدل 17.02 و رتبه سوم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در شهریور ماه 1377

ب- برخی از دوره های آموزشی خارج از سرفصل های درسی:

 • دوره های آموزشی گوناگون در زمینه تصویر برداری مغزی اعم از: پایه های تصویر برداری مغزی ساختاری و عملکردی در علوم شناختی، تصویربرداری مغزی ساختاری، تصویربرداری مغزی عملکردی و نیز آموزش روش FSL در آنالیز داده های fMRI
 • دوره های آموزشی گوناگون در رابطه با روش های متفاوت تحریک مغزی مانند: تحریک مغناطیسی مغزی (TMS)، تحریک الکتریکی مغزی (tDCS)، تئوری ها و کاربرد های استفاده از روش تحریک مغناطیسی مغز از طریق جمجمه (TMS) و سایر مودالیته های تصویر برداری در پژوهش های عصبی- شناختی، تازه های تحریک مغناطیسی مغز از طریق جمجمه (TMS) و اصول کاربرد های پژوهشی و بالینی RTMS
 • دوره های آموزشی گوناگون در زمینه نوروفیدبک و بیوفیدبک همچون: دوره آموزشی نوروفیدبک و بیوفیدبک شرکت مایند مدیا، آموزش کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در توانبخشی، دوره مقدماتی آموزش نوروفیدبک، دوره پیشرفته آموزش نوروفیدبک، چندین دوره در رابطه با کاربرد نوروفیدبک در درمان ADHD، نوروفیدبک در اعتیاد
 • دوره های آموزشی گوناگون در رابطه با ERP همچون: دوره آموزش ERP، استفاده از روش های گوناگون ERP در علوم اعصاب شناختی اعم از طراحی های تجربی و تجزیه و تحلیل داده های مربوطه
 • دوره های گوناگون در زمینه نقشه برداری مغزی با استفاده از ابزار ها ثبت و تفسیر الکتروفیزیولوژی و الکتروانسفالوگرافی کمی و کیفی
 • دوره های گوناگون در زمینه توانبخشی، ارتقاء عملکرد و باز توانی های عصبی و شناختی
 • دوره آموزشی روش های پژوهش در علوم اعصاب
 • دوره آموزشی مقاله نویسی علمی جهت انتشار
 • دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته MATLAB
 • کارگاه آموزشی E-Prime
 • کارگاه های آموزشی مدلینگ و کار گاه های شبکه های عصبی مصنوعی
 • کارگاه مقدماتی اپی ژنتیک
 • دوره های آموزشی گوناگون در رابطه با دارو درمانی اعتیاد همچون: دوره آموزش نظری و عملی درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست، درمان دارویی در سوء مصرف مواد محرک همچون شیشه و آمفتامین ها، درمان های سوء مصرف مواد مخدر با تاکید بر درمان نگهدارنده، پیشگیری و درمان اعتیاد
 • دوره های آموزشی مداخلات روان شناسی در وابستگی به مواد مخدر و مواد محرک (مدل ماتریکس)
 • شرکت در بیش از 50 مورد سمینار، کنگره، همایش، سمپوزیوم و کنفرانس علمی در رابطه با علوم اعصاب، علوم شناختی، روانشناسی، روانپزشکی، اعتیاد و یا سایر علوم وابسته؛ بجز دوره های آموزشی یاد شده در موارد پیشین
 • سوابق پژوهشی:

الف- کلیات فعالیت های پژوهشی:

 • معاون سابق آزمایشگاه ارزیابی های روان شناختی مرکز ملی مطالعات اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول پروژه های تصویربرداری مغزی- عملکردی آن واحد و همچنین مشارکت در پروژه های پژوهشی روان شناختی و شناختی این واحد بویژه در زمینه طراحی و بررسی اعتبار و روایی ابزار های مختلف ارزیابی و سنجش ولع مصرف مواد
 • همکاری در پروژه های تحقیقاتی واحد بالینی مرکز ملی مطالعات اعتیاد همچون طرح های “ارزیابی اثر بخشی درمان های نگهدارنده با بوپرونورفین در مطب و مراکز عرضه داروهای آگونیست” و “ارزیابی اثر بخشی درمان نگهدارنده با تنتور اوپیوم”
 • همکاری با مرکز تحقیقات علوم و توسعه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه تصویر برداری مغزی ساختاری و عملکردی در سوء مصرف کنندگان مواد
 • استاد مشاور در چندین پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای تخصصیانجام شده و در حال اجراء

ب- طرح های پژوهشی انجام شده:

 • بررسی جنبه های عصبی شناختی ولع مصرف ناشی از نشانه: با استفاده از fMRI، آزمون های روانشناختی خود گزارشگر و شناختی غیر خود گزارشگر در سوء مصرف کنندگان تدخینی کراک هرویین، پیش و پس از پرهیز یک ماهه (پایان نامه دکترای اینجانب)
 • بررسی تفاوت های ساختاری مغزی در وابستگان پیشین به هرویین و افراد سالم نرمال با استفاده از MRI
 • مقایسه الگو های فعالیت مغزی در مواجهه با نشانه های تصویری القاء کننده ولع مصرف، در افراد درمان شده به شیوه غیر دارویی و بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون؛ با استفاده از fMRI
 • پیش بینی پیش آگهی پایداری در درمان سوء مصرف مواد به شیوه غیر دارویی، در وابستگان به هرویین؛ با استفاده از fMRI
 • بررسی رابطه تصمیم گیری مخاطره آمیز و شدت وابستگی به مواد مخدر در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون
 • بررسی اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه های “DDQ” و “OCDUS” در سنجش ولع مصرف لحظه ای و دوره ای، در وابستگان به کراک هرویین
 • بررسی اعتبار و روایی اولیه نسخه فارسی پرسشنامه های “DDQ” و “OCDUS” در ارزیابی ولع مصرف مواد در سوء مصرف کنندگان مت آمفتامین
 • بررسی اعتبار همگرا و تفکیکی ابزار های خود گزارشگر سنجش ولع مصرف مواد در سوء مصرف کنندگان کراک هرویین
 • بررسی واژه‌ های القاء کننده ولع مصرف در سوء مصرف ‌کنندگان فارسی زبان مت ‌آمفتامين (شيشه)
 • بررسی و تحلیل مقدماتی کارآیی روش درمان یک ماهه پرهیز مدار اقامتی با حمایت گروهی در وابستگی به کراک هرویین

ج- طرح های پژوهشی در حال انجام:

 • بررسي سير بهبودي شاخصهاي هورموني مربوط به پاسخگويي به استرس در محور HPA در طول دوره درمان یک ماهه پرهیزمدار اقامتی و تا سه ماه پس از آن
 • بررسي تغيرات ميزان نوروتروفينهاي مغزي موجود درسرم خون، در طول دوره درمان یک ماهه پرهیزمدار اقامتی و تا سه ماه پس از آن
 • بررسی تاثیر تحریک مغز از روی جمجمه با جریان الکتریکی مستقیم (TDCS) در کاهش ولع مصرف مواد، با استفاده از روش تصویر برداری عملکردی تشدید مغزی (FMRI)؛ در سوء مصرف کنندگان مت آمفتامین

د- طرح های پژوهشی تازه ارائه شده:

 • بررسی پاسخ به نشانه های تصویری محرک ولع مصرف مواد در بیماران وابسته به کراک هروئین با استفاده از ERP
 • مقایسه میزان کارآیی نوروفیدبک و روش ماتریکس در کاهش وسوسه و بازگشت به مصرف مواد در سوء مصرف کنندگان مت آمفتامین

ه- پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی که به عنوان استاد مشاور در آنها همکاری داشته و یا دارم:

 • بررسی اثر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه (tdcs)، بر تغییرات ولع مصرف پایه و القائی در معتادین مرد تحت درمان نگهدارنده با متادون (پایان نامه کارشنای ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات البرز). این پروژه به پایان رسیده و دانشجو با رتبه عالی فارغ التحصیل گردیده است.
 • بررسی تاثیر کمر درد مزمن بر عملکرد های شناختی (توجه و حافظه کوتاه مدت) (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات البرز). این پروژه به پایان رسیده و دانشجو با رتبه عالی فارغ التحصیل گردیده است.
 • بررسی اثر بخشی نوروفیدبک (پسخوراند عصبی) بر کاهش پرخاشگری کودکان دچار نقص توجه و بیش فعالی (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات البرز). این پروژه به پایان رسیده و دانشجو با رتبه عالی فارغ التحصیل گردیده است.

 

 • تاثیر آموزش مهارتهای فرزند پروری در بهبود عملکرد کودکان فزون کنش تحت درمان با نوروفیدبک (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه).
 • بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی شده آزمون ارزیابی رفتاری نشانگان کژکاری اجرایی (BADS) در مصرف کنندگان شیشه (متامفتامین) (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران).
 • بررسی تاثیر اکسی توسین بر ولع مصرف مواد، علائم قطع مصرف و پاسخ استرس در مصرف کنندگان هرویین در شهر اصفهان (پایان نامه دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی کاشان).
 • بررسی شیوع و توزیع فراوانی کاندیدیاز دهانی در مصرف کنندگان مواد مخدر (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان).
 • بررسی تاثیر بی اختیاری ادرار بر کیفیت زندگی و میزان استرس و اضطراب زنان در سنین باروری 20 تا 45 ساله (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس).

 

 

 

 • سوابق آموزشی:
 • تدریس درس علوم اعصاب شناختی در دانشکده فن آوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تدریس پزشکی اجتماعی و اعتیاد در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • تدریس پزشکی اجتماعی و اعتیاد در دانشکده دندانپزشکی پردیس بین المللی کیش
 • همکاری با مرکز ملی مطالعات اعتیاد در زمینه آموزش دانش اعتیاد
 • همکاری با موسسه ایرسا در زمینه آموزش دانش اعتیاد و علوم اعصاب
 • ارائه سخنرانی و برنامه های آموزشی در پژوهشکده علوم شناختی
 • ارائه مشاوره و همکاری با دانشجویان پزشکی، مشاوره و روان شناسی علاقمند به پژوهش و ارائه پایان نامه در زمینه اعتیاد
 • سخنرانی های هفتگی و به طور زنده در رابطه با پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در رادیو سلامت
 • سوابق کاری غیر آکادمیک:
 • مشاور و پزشک درمانگر اعتیاد از سال 1377 تاکنون که کار خود را به صورت ارائه خدمات داوطلبانه به سوء مصرف کنندگان مواد در سازمان بهزیستی شهرستان فریدن اصفهان آغاز کرده و پس از آن، این گونه خدمات را در مطب شخصی در حومه اصفهان و از سال 1381 تا کنون در مرکز درمان سوء مصرف مواد بهجو در شهر تهران ادامه داده و طی مدت 15 سال حدود 10000 نفر سوء مصرف کننده مواد را مشاهده و بررسی نموده و تحت مشاوره و درمان قرار داده ام
 • ارائه خدمات درمانی و باز توانی عصبی- شناختی در مطب شخصی از سال 1389 تا کنون
 • ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، توانبخشی، توانمند سازی و ارتقاء سلامت در مرکز جامع اعصاب و روان درمانگران بهجو
 • سوابق اجرایی:
 • مدیر و موسس مرکز درمان سوء مصرف مواد بهجو
 • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی خدمات بهداشتی- درمانی درمانگران بهجو
 • مدیر و عضو هیئت موسس مرکز جامع توانبخشی اعصاب و روان درمانگران بهجو
 • عضو اصلی کمیته درمان اعتیاد استان تهران
 • معاون آزمایشگاه ارزیابی های روان شناختی مرکز ملی مطالعات اعتیاد
 • نایب رئیس انجمن صنفی درمانگران اعتیاد استان تهران
 • رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر 39 منطقه 5 تهران
 • سوابق اجتماعی و انتشاری:

الف- فهرست فعالیتهای اجتماعی و انتشاری:

 • مشاور علمی اعتیاد رادیو سلامت و انجام مصاحبات زنده به صورت هفتگی
 • عضو شورای سردبیری و هیئت تحریریه فصلنامه طب اعتیاد
 • دبیر بخش اخبار و تازه های اعتیاد فصلنامه طب اعتیاد
 • داور مجلات علوم اعصاب پایه و بالینی و فصل نامه تازه های علوم شناختی که هر دو دارای رتبه علمی- پژوهشی هستند
 • سخنران مدعو در چهارمین، پنجمین و ششمین، کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد، سخنران مدعو در همایش درمان های سوء مصرف مواد مخدر با تاکید بر درمان های نگهدارنده و همچنین اولین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی و نیز نشست های هفتگی ستاد مبارزه با مواد مخدر
 • عضو هیئت رئیسه جلسات ارائه سخنرانی در پنجمین، ششمین، هفتمین و نهمین کنگره سالیانه پایه های زیستی و دانش اعتیاد
 • یکی از مولفین کتابچه های خدمات بستری در درمان اعتیاد، دیو شیشه و فرشته متادون و معجزه خواب
 • ارائه مقاله در همایش ها و نشریات داخلی و بین المللی

ب- برخی از مقالات ارائه شده در همایش ها و نشریات داخلی و بین المللی:

 • پرسشنامه های خود گزارشگر ارزیابی ولع مصرف مواد، فصلنامه اعتیاد، تابستان و پاییز 1387
 • انحراف توجه و کاربرد آن در ارزیابی ولع مصرف مواد به عنوان یک هیجان پیچیده، فصلنامه اعتیاد، زمستان 1387
 • بررسی واژه‌های القا کننده ولع مصرف، در سوء مصرف ‌کنندگان مت ‌آمفتامين فارسی زبان، فصلنامه تازه های علوم شناختی، تابستان 1389
 • مراکز خصوصی درمان اعتیاد؛ پیچیدگی های مدیریت و نگرانی های اجرایی؛ فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 1، تابستان 1392
 • پایه های های زیستی عصبی وابستگی به الکل؛ فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 2، پاییز 1392
 • مصرف مواد و تغییرات امواج مغزی، جایگاه ثبت امواج مغزی در تشخیص و درمان؛ فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 2، پاییز 1392
 • پایه های زیستی رفتار های اعتیادی، عادت اجباری یا تفریح لذت بخش؛ فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 3، زمستان 1392
 • لکو انسفالوپاتی اسفنجی ناشی از تدخین هروئین، فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 4، بهار 1393
 • شیوع ایدز در ایران، بررسی آخرین مطالعات منتشر شده؛ فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 4، بهار 1393
 • پایه های زیست عصب شناختی مصرف مت آمفتامین، فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 5، تابستان 1393
 • آموزش تخصصی طب اعتیاد؛ دوره های رزیدنتی و فلوشیپ؛ فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 6، پاییز 1393
 • آموزش تخصصی طب اعتیاد؛ آمریکا و کانادا؛ فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 6، پاییز 1393
 • پایه های زیست عصب شناختی مصرف حشیش؛ فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 7، زمستان 1393
 • آشنایي با درمان های تکنولوژیک و تاثیر آن ها بر سوء مصرف مواد؛ فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 7، زمستان 1393
 • پایه های زیست عصب شناختی اعتیاد در زنان؛ فصلنامه پارسی طب اعتیاد؛ شماره 8، بهار 1394
 • عوارض مغزی و شناختی مصرف انواع مواد، فصلنامه پارسی طب اعتیاد، شماره 9، تابستان و پاییز 1394
 • Clinical efficacy of residential abstinence based detoxification program in heroin dependence, CPDD 2010, CPDD 72nd Annual Meeting Scottsdale, Arizona, 170
 • Brain Activations and Different Dimensions of Drug Craving in Treatment Seeker Heroin Dependents, HBM2010, Barcelona, Spain, 16th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, June 6-10, 2010, Catalonia Palace of Congresses, 289 WTh-AM
 • Could We Predict Treatment outcome among Heroin Dependents Based on Brain activities Due to Craving? HBM 2011, Quebec City, Canada, 16th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mappin g, June 26-30, 2011, 29 WTh
 • Cognitive deficits in crystallized heroin abusers, before and after one month abstinence. Fifth International Conference of Cognitive Sciences, May 7 to 9, 2013, Tehran
 • Risky decision-making and the intensity of opioid drug dependency in early phase of methadone maintenance protocol, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 30 (2011) 1748 – 1751.
 • Measurement of Drug Craving in Persian Speaking Subjects; a Review on Current Experiences and Future Perspectives. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2012 Nov; 14(9): 1-7.
 • Patterns of Brain Activation during Craving in Heroin Dependents Successfully Treated by Methadone Maintenance and Abstinence-Based Treatments. Journal of Addiction Medicine. Volume 8, Number 2, March/April 2014: 123-129.
 • Comparison of craving for opioid in opioid-dependent individuals and people under methadone maintenance treatment. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2014; 17(11): 718-726.
 • X Chromosome Inactivation in Opioid Addicted Women. Basic and clinical Neuroscience Journal. July 2015, Volume 6, Number 3: 179-184.
 • Exploring Neural Correlates of Different Dimensions in Drug Craving Self-Reports among Heroin Dependents. Basic and clinical Neuroscience Journal. October 2015 Volume 6, Number 4: 271-283.
 • Psychometric Validation of Persian Versions of “DDQ” and “OCDUS” Questionnaires for Evaluation of Instant and Periodic Drug Craving in Heroin Dependents. Submitted for Archives of Iranian Medicine.
 • One-Month Abstinence Could Enhance Activities in the Brain Areas Involved in Cognitive Control and Response inhibition during Cue Exposure in Heroin Dependents. Submitted for Neuroimage-Clinical Journal.
 • Convergent and discriminant validity of drug craving self-reporting measurement instruments, in crystalline-heroin abusers. Not published yet.
 • Initial validity of “DDQ” and “OCDUS” questionnaires for evaluation of drug-craving, in Persian-language speaking methamphetamine abusers; preliminary study. Not published yet.
 • The efficacy of transcranial Direct Current Stimulation of dorsolateral prefrontal cortex on heroin crack craving among men in MMT program. Not published yet.

 

 • تشویق نامه ها:
 • دریافت لوح تقدیر از ریاست مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دریافت لوح سپاس از معاونت های درمان و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دریافت تقدیر نامه از معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی شهرستان تهران
 • دریافت تقدیر نامه از ریاست پنجمین کنگره پایه های زیستی اعتیاد و رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دریافت لوح سپاس سیزدهمین جشنواره بین المللی رادیو و پنجمین اجلاس جهانی صدا جهت همکاری به عنوان مشاور و کارشناس علمی
 • عضویت ها:
 • عضو پژوهشکده علوم شناختی
 • عضو انجمن علوم اعصاب ایران
 • عضو انجمن علوم و فن آوری های شناختی ایران
 • عضو مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
 • عضو انجمن اعتیاد NADAC آمریکا
 • عضو انجمن صنفی درمانگران اعتیاد استان تهران
 • عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • عضو انجمن پزشکان ورزشی ایران
 • عضو فدراسیون بین المللی پزشکی اسکی
موقعیت: مدیر مرکز
تخصص ها: پزشک، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی
درجه: پزشک و دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی
دفتر: تهران،آریاشهر،فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، بین چهارراه اسدی و خسرو، پلاک 1020، طبقه اول
روز کاری: یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهار شنبه, شنبه